Others

  • MSSB1

The product may vary in appearance. Before purchasing, please read the description of the product, its technical documentation or contact us.

Last product update:
27/12/2016

MSSB1


MSSB1 to moduł sterownika kontroli dostępu dla zamków szafkowych stosowanych np w siłowniach, pływalniach, uczelniach, lub wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba obsługi systemów szatniowych z dostępem przyznawanym na podstawie kart, lub transponderów zbliżeniowych RFID.