Software

 • NACS system kontroli dostępu
 • NACS system kontroli dostępu
 • NACS system kontroli dostępu
 • NACS system kontroli dostępu
 • NACS system kontroli dostępu
 • NACS system kontroli dostępu
 • NACS system kontroli dostępu
 • NACS system kontroli dostępu
 • NACS system kontroli dostępu
Ostatnia aktualizacja produktu:
02/11/2017

Netronix NACS system kontroli dostępu

System NACS (skrót od Netronix Access Control System) powstał w celu centralnej kontroli dostępu do strzeżonych stref, pomiędzy którymi przejścia chronione są przy pomocy czytników kart zbliżeniowych firmy Netronix.

System NACS ma naturę dualną, mogąc pracować w trybie w pełni autonomicznym (konfiguracja przechowywana w urządzeniach) jak i w trybie online, gdzie pełną kontrolę nad podejmowanymi decyzjami przejmuje aktywny serwer. Tryb online możliwy jest dzięki zastosowaniu do połączenia urządzeń magistrali CAN2.0B posiadającą sprzętowy mechanizm anty-kolizji, dzięki czemu wszystkie komunikaty docierają do serwera w postaci niezmienionej. Dzięki temu zapewniona jest natychmiastową reakcja systemu na zmianę konfiguracji (decyzje o dostępie podejmuje serwer) oraz raportowanie o zdarzeniach w czasie rzeczywistym. Dodatkowo możliwa jest implementacja stref 'Antipassback' oraz przekierowywanie sygnałów z wejść jednego urządzenia na wyjście innego urządzenia, znajdującego się na drugim końcu budynku.

System gwarantuje również poprawność pracy kontroli dostępu w przypadku braku aktywności serwera. Serwer dokonuje automatycznej kopi ustawień dla każdego przejścia z osobna i zapisuje je w urządzeniach przypisanych do tych przejść. Urządzenia przechodzą w tryb pracy offline automatycznie w chwili zaniku połączenia urządzenia z serwerem, w związku z czym nie wymagane są dodatkowe czynności przy zmianie trybu pracy. Urządzenia wyposażone zostały również w wewnętrzną pamięć zdarzeń, które będą rejestrowane w przypadku braku aktywności serwera. W chwili odzyskania połączenia zdarzenia zostaną automatycznie odczytane i zapisane w bazie danych dzięki czemu ciągłość zdarzeń zostanie zachowana.

Magistrala CAN2.0B jest interfejsem dwu-przewodowym podobnie jak interfejs RS-485. Dzięki temu można wykorzystać istniejącą architekturę połączeń w celu aktualizacji starszych systemów do systemu NACS.

Główne bloki systemu to:

 • Baza danych (DB) działająca na usłudze bazodanowej MSSQL przechowujący konfigurację systemu (listę urządzeń, użytkowników, stref, grup harmonogramów,...);
 • Serwer NACS (NACSServer) działająca jako usługa systemowa, łącząca się z bazą danych oraz urządzeniami. Jeśli aktywny podejmuje decyzję dostępowe, aktualizuje konfiguracje urządzeń;
 • Klient NACS (NACSClient) program służący do konfiguracji systemu, łączący się z bazą danych, w której zapisuje zmiany wprowadzone przez uprzywilejowanego użytkownika. Opcjonalnie może łączyć się z serwerem w celu odbierania informacji o zdarzeniach w czasie rzeczywistym;
 • Podsieci urządzeń (NKP-2, UW-DNG, MW-D7x) podłączonych do linii CAN2.0B połączonych z serwerem przy pomocy konwerterów Ethernet <-> CAN2.0B (COTER-EC).
 • Urządzenia identyfikujące użytkownika: czytające karty/klawiatury podpięte do kontrolera przejścia NKP-2 (np. UW-DAL). Kontroler przejścia zapewnia możliwość podpięcia do dwóch urządzeń czytających karty, przy pomocy interfejsów RS-232, WIEGAND, 1WIRE.

Istnieje możliwość nieodpłatnego dostosowania systemu by wspierał urządzenia czytające karty wskazane przez klienta, nie tylko z oferty firmy Netronix. Dzięki temu istnieje możliwość aktualizacji systemu, przy zachowaniu niższych kosztów urządzeń kontrolnych (możliwość pozostawienia zainstalowanych czytników).

Konfiguracja systemu NACS oparta jest na definicji obiektów takich jak: urządzenie, użytkownik karta, strefa itd. które łączą się ze sobą tworząc pełna konfigurację systemu. Aktualny dostęp danego użytkownika do danej strefy jest zależny w sposób pośredni poprzez powiązanie ze sobą różnych obiektów. Umożliwia to nadzorcy systemu na elastyczne blokowanie lub zezwalanie na dostęp do danej strefy/stref.

Jak działa system kontroli dostępu na bazie Aktywnego RFID?

W odróżnieniu do systemów bazujących na pasywnym RFID, systemy Aktywnego RFID działają z większym zasięgiem odczytu dzięki wbudowanej w transponder baterii zwiększającej moc nadawania. Zwiększony zasięg w tym wypadku okupiony zostaje krótszym czasem działania oraz większym rozmiarem transpondera, lecz w niektórych zastosowaniach takie podejście jest kluczowe.

Czytaj więcej

Różnice między standardem zbliżeniowym RFID Unique a Q5?

Oba standardy zbliżeniowe łączy kilka wspólnych cech takich jak m.in. wspólna częstotliwość pracy, modulacja, kodowanie, lecz na tym kończą się ich wspólne cechy. W poniższym materiale postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości odnośnie tych powszechnie stosowanych standardów RFID.

Czytaj więcej

Standard ISO/IEC 14443-A/B

ISO/IEC 14443 jest międzynarodową normą techniczną opracowaną przez International Organization for Standardization, określającą działanie kart zbliżeniowych i protokołu używanego do komunikacji z nią. Standard ISO/IEC 14443 określa dwa typy kart, mianowicie typ A oraz typ B. Oba używają tej samej częstotliwości nośnej 13,56MHz, ale korzystają z różnych schematów modulacji i kodowania.

Czytaj więcej