News

Jak zainstalować sterowniki bez podpisu cyfrowego w Windows 8.1?

  • Aby zainstalować sterownik czytnika PAC-PUx oraz PAC-MUx, należy użyć opcji Uruchom ponownie (komputer) trzymając wciśnięty klawisz SHIFT,
  • W menu jakie się pokaże wybieramy kolejno pozycję Rozwiąż problemy > Opcje zaawansowane > Ustawienia uruchamiania,
  • Na koniec wybieramy przycisk Uruchom ponownie.

W trakcie ponownego rozruchu pojawi się niebieska plansza z opcjami oznaczonymi numerami, z której wybieramy klawiszem nr. 7 opcję Wyłącz wymuszanie podpisów sterowników.

Po uruchomieniu systemu nasz sterownik będzie już możliwy do zainstalowania po potwierdzeniu komunikatu o instalacji sterownika nie posiadającego podpisu cyfrowego.

Analogiczna sytuacja wystąpić może w systemie Windows Server 2012

Share this page
  • Facebook
  • Google Plus
  • LinkedIn