RFID

EOL Last product update:
18/01/2017

Netronix Q5M-005

  • Q5M-005

The product may vary in appearance. Before purchasing, please read the description of the product, its technical documentation or contact us.

  • Facebook
  • Google Plus
  • LinkedIn

Q5M-005 jest modułem działającym na zasadzie bezstykowego odczytywania i zapisywania danych z/do transpondera Q5 (RFID).

Moduł odczytuje również transpondery Unique. Obsługiwany jest za pomocą łącza RS-232 z poziomami napięć zgodnymi z TTL.

Dla nowych projektów polecamy moduły CTU-Dxx lub NANO-U.