UW-485

UW-485 jest urządzeniem (czytnikiem) pozwalającym na bezkontaktowy odczyt unikalnego numeru z elektronicznego identyfikatora (transpondera) typu Unique.


 • EOL

Urządzenie wyposażone jest w interfejs RS485. Pozwala to zarówno na konfigurowanie pojedynczego czytnika jak i podłączenie do 32 czytników do tej samej magistrali. Komunikacja systemu nadrzędnego z czytnikami odbywa się poprzez adresowanie pojedyncze i adresowanie zbiorowe.

Dostępne funkcje komunikacyjne umożliwiają zarządzanie pamiętanymi kartami, konfiguracją, sterowanie wbudowanym przekaźnikiem, sterowanie wbudowaną sygnalizacją dźwiękową i wizualną, odczytywanie stanu przycisku umieszczonego na płycie czołowej, odczytywanie numeru ID transpondera

Odpowiednie skonfigurowanie może również uczynić czytnik urządzeniem w pełni autonomicznym – tzn. samodzielnie podejmującym decyzje na podstawie uprzednio zdefiniowanych i zapamiętanych w wewnętrznej pamięci nie ulotnej numerów uprawnionych identyfikatorów. Na tej podstawie może podejmować również uprzednio zdefiniowane czynności takie jak:

 • sterowaniem dowolnymi urządzeniami
 • blokada lub otwieranie różnych zabezpieczeń
 • sterowanie sygnalizacją
 • generowanie uzależnień czasowych służących do podtrzymywania powyższych funkcji w czasie
 • odczytywanie stanu przycisku umieszczonego na płycie czołowej
 • odczytywanie numeru ID identyfikatora

Konfigurowanie umożliwia uzyskanie czytnika pracującego autonomicznie (bez udziału urządzenia nadrzędnego - bez magistrali RS485) lub pod kontrolą systemu nadrzędnego (komputer PC lub dedykowane urządzenie) lub w trybie mieszanym (czytnik autonomiczny przekonfigurowany w przypadku zaistnienia takiej potrzeby). Czytnik może pracować z prędkością danych 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bitów na sekundę. Może być skonfigurowany jako reagujący na tą samą kartę przyłożoną do czytnika bądź też reagujący tylko przy pierwszym przyłożeniu karty, jako przesyłający ID samoistnie bądź przesyłający na żądanie. Przekaźnik może pracować w trybie bistabilnym lub monostabilnym gdzie czas podtrzymania również jest konfigurowalny.

Sterowanie przekaźnikiem odbywa się zdalnie lub w związku przyłożeniem zarejestrowanej karty lub w związku z przyłożeniem dowolnej karty. Stan wbudowanego przycisku może być zdalnie odczytywany co umożliwia zorganizowanie dodatkowej funkcjonalności.

Czytnik posiada pamięć 1000 kart „kontroli dostępu” oraz 10 kart „Master” czyli takie które w trybie autonomicznym (bezprzewodowo) umożliwiają rejestrowanie kart w czytniku lub ich usuwanie (karta Master dodaje bądź usuwa inne karty). Podczas programowania poprzez magistralę RS konfiguracja i pamięć kart jest zabezpieczona hasłem.

Czytnik posiada wbudowany sterownik kolizji co umożliwia umieszczanie czytników w bliskiej odległości (np. na tej samej ścianie ale po obu jej stronach).

Główne cechy:

 • wymiary 82 x 82 x 23 mm,
 • przeznaczone do współpracy z identyfikatorami typu UNIQUE,
 • pracuje w szerokim zakresie napięcia zasilania 7-25V (napięcie niestabilizowane),
 • wyposażony w interfejs RS485, który umożliwia:
 • podłączenie do 32 czytników na wspólnej magistrali,
 • odwołanie się do czytnika za pomocą unikalnego adresu lub do wszystkich, podłączonych do magistrali jednocześnie,
 • konfigurowanie czytników,
 • wpisywanie do poszczególnych czytników identyfikatorów użytkowników,
 • serwisowanie i nadzorowanie czytników w systemie.

W zakres konfiguracji czytnika wchodzi:

 • przepustowość interfejsu komunikacyjnego 1200....115200b/s,
 • adresowanie selektywne i rozgłoszeniowe,
 • informowanie systemu nadrzędnego o prawidłowo odczytanym identyfikatorze,
 • tryb pracy przekaźnika jako monostabilny, bistabilny lub wyłączony,
 • czas podtrzymania załączenia przekaźnika,
 • długość czasu załączania buzzera sygnalizacyjnego.

Wewnętrzna pamięć nie ulotna pozwala na:

 • zapamiętanie 1000 numerów identyfikatorów użytkowników,
 • zapamiętanie 10 numerów identyfikatorów uprzywilejowanych (MASTER),
 • wbudowany przekaźnik może bezpośrednio sterować zamkiem elektromagnetycznym.

Powyższy produkt jest wycofywany z produkcji. Do nowych projektów zalecamy użycie czytników z rodziny UW.

 


Ask for support

We are at your service for any questions related to our products.

Looking for customized version of this product?

Apart from the offer of universal RFID readers and modules available permanently in the offer Netronix provides RFID design services for individual customer requirements. This enables creation of RFID device to be tailored to the specific RFID application.

If you have any questions about design of RFID devices please contact us by e-mail at netronix@netronix.pl.

Are you looking for custom RFID products?

In addition to the offer of universal modules and RFID readers, which are permanently available in the offer
Netronix provides services of designing RFID devices for individual orders.

Thanks to this, it is possible to closely match the designed RFID device to the specificity of the target application.