Biblioteki

Ostatnia aktualizacja produktu:
23/03/2017

Protokół Netronix

Urządzenia (moduły) firmy Netronix posiadają zaimplementowany protokół szeregowej transmisji danych. Wymiana danych odbywa się na zasadzie wysłania ramki rozkazu do urządzenia a po wykonaniu danego rozkazu przez to urządzenie, odebrania od niego ramki odpowiedzi. W obydwu ramkach znajduje się pole parametrów, za którego pomocą przekazywane są dane pomiędzy urządzeniami. W ramce odpowiedzi dodatkowo i zawsze jest bajt kod_operacji za pomocą, którego przekazywany jest komunikat do urządzenia wysyłającego rozkaz o poprawności wykonania danego rozkazu.

W najprostszym trybie pracy moduły same wysyłają ramkę odpowiedzi w przypadku zaistnienia zdefiniowanego zdarzenia w danym module.