Od 4 marca 2019 r. każdy nowo wydawany dowód tożsamości jest tzw. E-dowodem - dowodem osobistym z wbudowaną warstwą elektroniczną. Jest to wynik państwowego programu E-obywatel - szeregu rozwiązań, dzięki którym wiele spraw w urzędach załatwimy szybko i sprawnie - również zdalnie. Warstwa elektroniczna to nic innego jak zapisane w formie elektronicznej m.in. nasze imię lub imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, płeć, zdjęcie, numer PESEL i obywatelstwo.

E-dowód

Zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jest zatem kartą w formacie TD1 zgodną z ICAO 9303-3 (85,6 mm x 54,0 mm x 1,25 mm), a jedyną nową informacją na niej zawartą jest numer CAN - wymagany, jeśli będzie potrzeba skorzystania z elektronicznych funkcji E-dowodu. Numer CAN zabezpiecza również e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione. E-dowód dzięki wbudowanemu chipowi elektronicznemu działa bezstykowo, komunikując się z czytnikiem za pośrednictwem fal radiowych o częstotliwości 13,56 MHz. Oznacza to, że wystarczy położyć położyć E-dowód na odpowiednim czytniku, aby móc zacząć z niego korzystać. Dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą korzystać z E-dowodu jako środka do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

E-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profilu osobistego), elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu) czy potwierdzanie swojej obecności np. w sądzie. W przyszłości możliwości e-dowodu zostaną rozszerzone o kolejne funkcje.

Co najważniejsze polski E-dowód spełnia wytyczne Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i jako taki jest zgodny z przygotowanym przez Unię Europejską rozporządzeniem dotyczącym bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli UE 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r.

Czytnik E-dowodu

Aby skorzystać z wbudowanej warstwy elektronicznej E-dowodu niezbędnym jest posiadanie odpowiedniego czytnika, który będąc podłączonym do komputera za pośrednictwem portu USB, umożliwi odczytanie danych z E-dowodu za pośrednictwem oficjalnej aplikacji E-dowód menadżer. Posiadanie takiego czytnika znacznie upraszcza m.in. proces składania dokumentów drogą elektroniczną i poświadczanie ich swoim podpisem osobistym.

Czytnik obsługiwać musi karty zbliżeniowe zgodne z ISO 14443 1-4 Typ A oraz ISO 14443 1-4 Typ B, komunikujące się za pośrednictwem fal radiowych o częstotliwości 13,56 MHz (MIFARE®/NFC). Kolejnym wymogiem dla czytnika E-dowodu jest obsługa extended APDU oraz szeregu protokołów w tym m.in. Chip Authentication w oparciu o ECDH, PACEv2: ECDH i EAC2, zapewniających szyfrowanie i bezpieczeństwo przesyłanych danych. Z kolei sterownik czytnika dla systemów Windows, Linux oraz MacOS musi być zgodny ze standardem PC/SC określającym sposób komunikacji kart elektronicznych z komputerami PC.

Współpraca z Netronix to zawsze właściwa decyzja!

Nie spoczywając na laurach, zmieniamy się wraz ze zmieniającym się rynkiem.
Naszym klientom oferujemy nie tylko gotowe produkty, ale także indywidualne rozwiązania.