Informacje

Jak działa system kontroli dostępu RFID?

Jak działa system kontroli dostępu RFID?

System kontroli dostępu to zbiór elementów łączący w dużej mierze oprogramowanie nadzorcze z urządzeniami wykonawczymi w celu realizacji określonych czynności oraz ich rejestracji w bazie danych. Każda czynność wykonana przez podłączone urządzenie będące pod kontrolą takiego systemu jest rejestrowana i przetwarzana, w celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługiwanej aplikacji dostępowej.

Sprzętowymi składnikami systemu kontroli dostępu są konwertery interfejsów tłumaczące w obu kierunkach sygnały interfejsu sieci Ethernet na interfejs sieci CAN. Konwertery za pośrednictwem interfejsu CAN łączą się z kontrolerami przejść sterującymi z kolei za pośrednictwem interfejsu RS-232, 1-Wire lub WIEGAND czytnikami zbliżeniowymi RFID, odczytującymi zapisane na kartach przyznane użytkownikom - a nadane przez system kontroli dostępu - prawa dostępu dla danych przejść lub wybranych stref. Oczywistym zatem jest, że nie dysponując odpowiednią autoryzacją nie jesteśmy w stanie dostać się do danego pomieszczenia. W tym tkwi istota kontroli dostępu, dzięki której administratorzy i zarządcy nieruchomości mogą przyznawać w systemie odpowiednie dla każdego użytkownika prawa dostępu. Jeśli natomiast autoryzacja przebiegnie pomyślnie czytnik kart zbliżeniowych za pomocą wyjścia przekaźnikowego, sterując elektrozamkiem, elektrozworą lub innym urządzeniem typu: kołowrót, bramka, szlaban - dopuści użytkownika do wejścia do danej strefy. Powiązanie konkretnego użytkownika z indywidualnym kluczem dostępu (kartą, brelokiem, hasłem) ujawnia inną cenną właściwość systemu kontroli dostępu, a mianowicie możliwość rejestracji (ewidencji) czasu pracy - tzw. RCP. Jako, że wszelkie czynności wykonywane są za pomocą indywidualnych praw dostępu istnieje prosta możliwość rejestracji danych dotyczących obecności danych osób w danej strefie - w magazynie, w biurze, parkingu, w szkole, w przedszkolu lub innych miejsch, gdzie odnotowanie obecności człowieka w danym miejscu ma istotne znaczenie dla jego bezpieczeństwa lub dla obliczenia jego wydajności pracy.

Jak działa sytem kontroli dostępu

Bezpieczeństwo systemów kontroli dostępu

Aby system kontroli dostępu był niezawodny bardzo ważnym jest, aby był odporny na wszelkiego rodzaju ingerencje osób niepowołanych. Stąd wymagane jest m.in. dodanie mechanizmów zwięszających jego bezpieczeństwo poprzez zaimplementowanie w czytnikach pamięci zdarzeń, które zarejestrują dane w czasie kiedy system przejdzie nieoczekiwanie w tryb offline w przypadku np. braku zasilania, awarii intrastruktury będących skutkiem sabotażu - ingerencji osób niepowołanych. W chwili oddzyskania sprawności i uzyskania połączenia, pamięć zdarzeń czytników będzie przesłana do aplikacji nadzorczej. Pamięć zdarzeń zaimplementowana w urządzeniach sprawia, że system kontroli dostępu może działać autonomicznie. Jako, że czytniki zbliżeniowe stanowią pierwszą i widoczną barierę systemu kontroli dostępu, mogą stać się obiektem próby sabotażu, dlatego muszą być wyposażone w system wykrywający nieautoryzowane ich otwarcie poprzez m.in wbudowany styk anty-sabotażowy tzw. tamper, który dociskany jest przez obudowę w trakcie normalnej eksploatacji, a zwalniany jest w razie jej nieautoryzowanego otwarcia uruchamiając system alarmowy.

Cenną funkcją zwiększąjącą bezpieczeństwo jest tzw. funkcja anti-passback, która uniemożliwia ponowne wejście do danej strefy bez jej uprzedniego opuszczenia - zapobiega to powtórnemu wykorzytaniu tego samego uwierzytelnienia celem wejścia do strefy. Istnieją dwa warianty funkcji anti-passback w postaci wersji hard - kiedy dostęp jest kategorycznie odmawiany (access danied), oraz soft kiedy dostęp jest przyznawany, ale jest to niezwłocznie odnotowywany w systemie włącznie z powiadomieniem odpowiedniej osoby o zaistniałej nietypowej sytuacji wielokrotnego użycia tego samego poświadczenia celem wejscia do danej strefy, bez uprzedniego jej opuszczenia.

Udostępnij tę stronę
  • Facebook
  • Google Plus
  • LinkedIn

Jak działa system kontroli dostępu na bazie Aktywnego RFID?

W odróżnieniu do systemów bazujących na pasywnym RFID, systemy Aktywnego RFID działają z większym zasięgiem odczytu dzięki wbudowanej w transponder baterii zwiększającej moc nadawania. Zwiększony zasięg w tym wypadku okupiony zostaje krótszym czasem działania oraz większym rozmiarem transpondera, lecz w niektórych zastosowaniach takie podejście jest kluczowe.

Czytaj więcej

Różnice między standardem zbliżeniowym RFID Unique a Q5?

Oba standardy zbliżeniowe łączy kilka wspólnych cech takich jak m.in. wspólna częstotliwość pracy, modulacja, kodowanie, lecz na tym kończą się ich wspólne cechy. W poniższym materiale postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości odnośnie tych powszechnie stosowanych standardów RFID.

Czytaj więcej

Standard ISO/IEC 14443-A/B

ISO/IEC 14443 jest międzynarodową normą techniczną opracowaną przez International Organization for Standardization, określającą działanie kart zbliżeniowych i protokołu używanego do komunikacji z nią. Standard ISO/IEC 14443 określa dwa typy kart, mianowicie typ A oraz typ B. Oba używają tej samej częstotliwości nośnej 13,56MHz, ale korzystają z różnych schematów modulacji i kodowania.

Czytaj więcej