Konwertery

Ostatnia aktualizacja produktu:
09/10/2019

Netronix COTER-E2/E4

  • COTER-E2/E4

Zdjęcie poglądowe. Produkt dostarczony może różnić się wyglądem. Przed zakupem prosimy zapoznać się z opisem produktu, jego dokumentacją techniczną lub skontaktować się z nami.

  • Facebook
  • Google Plus
  • LinkedIn

Urządzenia rodziny COTER-E służą do konwersji sygnałów przenoszonych poprzez sieć Ethernet na sygnały interfejsu szeregowego.

Urządzenie posiada interfejs Ethernet z konfigurowalnymi parametrami sieci lub automatycznym pobieraniem ustawień z serwera DHCP. Za pomocą połączenia sieciowego TCP/IP użytkownik (aplikacja zarządzająca) jest w stanie dokonać modyfikacji ustawień lub odczytać aktualny stan urządzenia. W celu ograniczenia dostępu niepowołanych hostów do urządzeń podłączonych na magistrali interfejsu szeregowego, COTER-E posiada listę adresów ACL, z których można nawiązać połączenie. Istnieje możliwość zdefiniowania hasła dostępowego zezwalającego dokonywanie modyfikacji ustawień. Konwerter posiada również mechanizm wyszukiwania urządzenia w sieci lokalnej szczególnie przydatny podczas pracy z aktywnym klientem DHCP. Urządzenia z rodziny COTER-E mają zaimplementowany BOOTLOADER firmware'u, który można przeładować przy pomocy dowolnego klienta TFTP.

  • COTER-E4I konwerter Ethernet na RS-485.
  • COTER-E2I konwerter Ethernet na RS-232 z możliwością sterowania dwoma portami I/O.

Urządzenie w wersji RS-232 wyposażone jest w 2 porty ogólnego przeznaczenia I/O, którymi można sterować zdalnie lub sprawdzać ich aktualny stan w zależności od trybu w jaki zostały skonfigurowane.

Konwerter COTER-E może pracować w trzech trybach komunikacji:

  • tzw. OFF_MODE w którym serwer konwersji jest całkowicie wyłączony,
  • tzw. RAW_MODE w którym dane przesyłane są wprost ze stałymi parametrami transmisji ustalonymi przy pomocy serwera konfiguracyjnego,
  • tzw. NVT_MODE w którym port komunikacyjny jest współdzielony pomiędzy transfer danych oraz transfer komend konfiguracyjnych z zastosowaniem protokołu opisanego w RFC-2217.