Software 

Oprogramowanie narzędziowe

Firma Netronix dostarcza autorskie oprogramowanie narzędziowe służące szybkiemu i łatwemu wdrożeniu produktów w aplikacjach klientów.

 • Aplikacja CardIdCoder umożliwia zapisywanie zdefiniowanych przez użytkownika UID na kartach i transponderach z rodziny MIFARE. Do zapisywania danych na kartach wykorzystywany jest czytnik USB PAC-PUx. Automatyczny odczyt zapisanego UID możliwy jest przez kompatybilne czytniki firmy Netronix.

  • Paczka projektów zawierająca API urządzeń Netronix. Zestaw projektów zawiera bibliotekę komunikacyjną oraz jej źródła. Przykłady zastosowań w projektach udostępnionych na stronie w kategorii Oprogramowanie, razem ze źródłami projektów. Projekty utworzone zostały przy pomocy środowiska Visual Studio 2012. Kod programów napisany został w języku C#.

   • Urządzenia (moduły) firmy Netronix posiadają zaimplementowany protokół szeregowej transmisji danych. Wymiana danych odbywa się na zasadzie wysłania ramki rozkazu do urządzenia a po wykonaniu danego rozkazu przez to urządzenie, odebrania od niego ramki odpowiedzi. W obydwu ramkach znajduje się pole parametrów, za którego pomocą...

    • Nefir to bezpłatny program służący do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware) wybranych produktów firmy Netronix.

     • Nefig jest programem narzędziowym służącym do zapisu/odczytu konfiguracji wybranych urządzeń firmy Netronix. Obecna wersja wspiera następujące urządzenia:MW-R7x MW-D7x PAC-DUx PAC-MUx UW-M4R UW-M4G UW-U4R UW-U4GW przyszłości lista wspieranych urządzeń zostanie powiększona o kolejne urządzenia firmy Netronix.

      • Framer-CAN jest programem diagnostycznym służącym do testowania połączenia z urządzeniami CAN przy użyciu konwertera COTER-EC. Program posiada w pełni zaimplementowaną obsługę wszystkich opcji konwertera: ustalenie prędkości transmisji magistrali CAN, ustalenie masek i filtrów interfejsu oraz ustalanie automatycznych odpowiedzi na zapytania RTR. Ze...

       • Program Framer jest uniwersalną aplikacją pomocną podczas testów modułów wytwarzanych przez naszą firmę. Framer4 ułatwia konstruowanie ramek wysyłanych poprzez łącze RS232 i ETHERNET z komputera do modułu. Wylicza długość ramki oraz sumę kontrolną dla wysyłanego rozkazu oraz formatuje i wyświetla odpowiedź z zewnętrznego urządzenia. Program...

        • Powszechnie stosowane lokalne sieci Ethernet bardzo często wyposażone są w serwer DHCP nadający urządzeniom dynamicznie adresy IP. Wiąże się to nierzadko z problemem zlokalizowania urządzeń w sieci. Produkty firmy Netronix posiadają zaimplementowany mechanizm odnajdywania ich w sieci, dzięki czemu można je zlokalizować i nawiązać z nimi połączenie....

         • Program Accessconfig jest aplikacją służącą do konfiguracji czytników kart zbliżeniowych UW-U4R/UW-U4G. Accessconfig umożliwia odczyt zapis oraz modyfikację pamięci kart służącej do automatycznej kontroli dostępu. Każdemu z użytkowników można zdefiniować prawa dostępu świadczące o przywilejach przypisanych do danego użytkownika. Program umożliwia ręczną...

          • System NACS (skrót od Netronix Access Control System) powstał w celu centralnej kontroli dostępu do strzeżonych stref, pomiędzy którymi przejścia chronione są przy pomocy czytników kart zbliżeniowych firmy Netronix. System NACS ma naturę dualną, mogąc pracować w trybie w pełni autonomicznym (konfiguracja przechowywana w urządzeniach)...

           Jak działa system kontroli dostępu na bazie Aktywnego RFID?

           W odróżnieniu do systemów bazujących na pasywnym RFID, systemy Aktywnego RFID działają z większym zasięgiem odczytu dzięki wbudowanej w transponder baterii zwiększającej moc nadawania. Zwiększony zasięg w tym wypadku okupiony zostaje krótszym czasem działania oraz większym rozmiarem transpondera, lecz w niektórych zastosowaniach takie podejście jest kluczowe.

           Czytaj więcej

           Różnice między standardem zbliżeniowym RFID Unique a Q5?

           Oba standardy zbliżeniowe łączy kilka wspólnych cech takich jak m.in. wspólna częstotliwość pracy, modulacja, kodowanie, lecz na tym kończą się ich wspólne cechy. W poniższym materiale postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości odnośnie tych powszechnie stosowanych standardów RFID.

           Czytaj więcej

           Standard ISO/IEC 14443-A/B

           ISO/IEC 14443 jest międzynarodową normą techniczną opracowaną przez International Organization for Standardization, określającą działanie kart zbliżeniowych i protokołu używanego do komunikacji z nią. Standard ISO/IEC 14443 określa dwa typy kart, mianowicie typ A oraz typ B. Oba używają tej samej częstotliwości nośnej 13,56MHz, ale korzystają z różnych schematów modulacji i kodowania.

           Czytaj więcej