Software

Ostatnia aktualizacja produktu:
12/01/2017

Netronix Accessconfig

Program Accessconfig jest aplikacją służącą do konfiguracji czytników kart zbliżeniowych UW-U4R/UW-U4G.

Accessconfig umożliwia odczyt zapis oraz modyfikację pamięci kart służącej do automatycznej kontroli dostępu. Każdemu z użytkowników można zdefiniować prawa dostępu świadczące o przywilejach przypisanych do danego użytkownika. Program umożliwia ręczną edycje kart RFID, jak również odczyt karty znajdującej się w polu czytnika, z którym program nawiązał połączenie. Przy pomocy programu możliwe jest przeszukiwanie bazy kart, oraz sprawdzenie nazwy osoby, do której karta o danym numerze ID została przypisana.

Program umożliwia konfigurację wszystkich parametrów pracy czytnika, począwszy od ustawień interfejsu komunikacyjnego, trybów pracy modułu automatycznego odczytu kart, aż po konfigurację każdego z portów wejścia/wyjścia urządzenia.

Układ graficzny interfejsu oraz funkcjonowanie programu, odwzorowuje podział urządzenia na moduły funkcyjne, dzięki czemu zrozumienie oraz konfiguracja czytnika przy pomocy Accessconfig powinna być ułatwiona. Program umożliwia w prosty sposób powielenie konfiguracji czytnika, poprzez odczyt konfiguracji, a następnie zapis jej do pozostałych czytników chroniących dostęp do tej samej strefy.

Poza kontrolą parametrów pracy czytnika program udostępnia takie funkcje jak: zmianę hasła dostępu do czytnika, zmianę czasu czy odczyt wersji oprogramowania czytnika. Accessconfig do komunikacji z urządzeniami wykorzystuje protokół Netronix, którego szczegółowy opis można znaleźć na stronie producenta lub w dokumentacji czytnika. W zależności od typu interfejsu urządzenia lub architektury sieci komunikacja może przebiegać poprzez interfejs szeregowy komputera, na którym pracuje aplikacja lub poprzez port TCP/IP.

Zobacz również