W przeciwieństwie do pasywnych systemów RFID, systemy Active RFID działają z większym zasięgiem odczytu, dzięki zasilanemu transponderowi zwiększającemu jego moc transmisji. Zwiększony zasięg jest w tym przypadku opłacany krótszym czasem działania i większym rozmiarem samego transpondera, ale w niektórych aplikacjach takie podejście jest kluczowe.

Elementami sprzętowymi aktywnego systemu kontroli dostępu są czytniki dalekiego zasięgu ACTS-2, które łączą się poprzez interfejsy RS232/RS485, WIEGAND lub 1-Wire z systemem kontroli, który na podstawie uprawnień użytkownika odczytanych z transponderów ATPLA-S/N sterując elektrozamkiem, elektrozworem lub innym urządzeniem takim jak: kołowrotek, brama, szlaban - umożliwi to wejście/przejście użytkownika do danej strefy.

Transpondery ATPLA-N i ATPLA-S mogą wysyłać swoje ID cyklicznie lub mogą być wyzwalane przez naciśnięcie przycisku. Zasięg działania wynosi wtedy do 200m. Dodatkowo transponder ATPLA-S ma możliwość wykrywania obecności czytnika ACTS-2. Zasięg wykrywania w tym przypadku wynosi do 5m.

Transpondery ATPLA-N i ATPLA-S posiadają własne unikalne identyfikatory o długości do 4 bajtów i mogą być programowane przez administratorów systemu za pomocą programatora PAC-AU i podłączonego do komputera przez interfejs USB.

Przykładem takiego zastosowania może być system, w którym transponder ATPLA-S znajduje się w pojeździe (być może na stałe) i steruje np. bramą garażową lub szlabanem parkingowym. Jak w przypadku każdej aplikacji RFID, możliwości zastosowania są prawie nieograniczone.

How does an active RFID access control system work?

Współpracujące urządzenia

Czytnik RFID dalekiego zasięgu ACTS-2 współpracuje z aktywnymi transponderami ATPLA-S oraz ATPLA-N.
  • 125kHz/869MHz
  • 1-Wire®, RS232, RS485, WIEGAND

ACTS-2 czytnik RFID dalekiego zasięgu

PAC-AUG / PAC-AUB jest biurkowym czytnikiem i programatorem konfiguracji tagów aktywnych ATPLA-S oraz ATPLA-N. Czytnik posiada interfejs USB w klasie CDC (emulacja portu szeregowego).
  • 125kHz/869MHz
  • USB

Netronix PAC-AUx

Aktywny transponder ATPLA-S współpracujący z czytnikiem dalekiego zasięgu ACTS-2.
  • 125kHz/869MHz
  • do 5m/200m

Transponder RFID dalekiego zasięgu Netronix ATPLA-S

Aktywny transponder ATPLA-N współpracujący z czytnikiem dalekiego zasięgu ACTS-2.
  • 869MHz
  • do 200m

Transponder RFID dalekiego zasięgu Netronix ATPLA-N

Współpraca z Netronix to zawsze właściwa decyzja!

Nie spoczywając na laurach, zmieniamy się wraz ze zmieniającym się rynkiem.
Naszym klientom oferujemy nie tylko gotowe produkty, ale także indywidualne rozwiązania.