NACS system kontroli dostępu

System NACS (skrót od Netronix Access Control System) powstał w celu centralnej kontroli dostępu do strzeżonych stref, pomiędzy którymi przejścia chronione są przy pomocy czytników kart zbliżeniowych firmy Netronix.System NACS ma naturę dualną, mogąc pracować w trybie w pełni autonomicznym (konfiguracja przechowywana w urządzeniach) jak i w trybie online, gdzie pełną kontrolę nad podejmowanymi decyzjami przejmuje aktywny serwer. Tryb online możliwy jest dzięki zastosowaniu do połączenia urządzeń magistrali CAN2.0B posiadającą sprzętowy mechanizm anty-kolizji, dzięki czemu wszystkie komunikaty docierają do serwera w postaci niezmienionej. Dzięki temu zapewniona jest natychmiastową reakcja systemu na zmianę konfiguracji (decyzje o dostępie podejmuje serwer) oraz raportowanie o zdarzeniach w czasie rzeczywistym. Dodatkowo możliwa jest implementacja stref "Antipassback" oraz przekierowywanie sygnałów z wejść jednego urządzenia na wyjście innego urządzenia, znajdującego się na drugim końcu budynku.

NACS diagram

System gwarantuje również poprawność pracy kontroli dostępu w przypadku braku aktywności serwera. Serwer dokonuje automatycznej kopi ustawień dla każdego przejścia z osobna i zapisuje je w urządzeniach przypisanych do tych przejść. Urządzenia przechodzą w tryb pracy offline automatycznie w chwili zaniku połączenia urządzenia z serwerem, w związku z czym nie wymagane są dodatkowe czynności przy zmianie trybu pracy. Urządzenia wyposażone zostały również w wewnętrzną pamięć zdarzeń, które będą rejestrowane w przypadku braku aktywności serwera. W chwili odzyskania połączenia zdarzenia zostaną automatycznie odczytane i zapisane w bazie danych dzięki czemu ciągłość zdarzeń zostanie zachowana.

Magistrala CAN2.0B jest interfejsem dwu-przewodowym podobnie jak interfejs RS485. Dzięki temu można wykorzystać istniejącą architekturę połączeń w celu aktualizacji starszych systemów do systemu NACS.

Główne bloki systemu to:

  • Baza danych (DB) działająca na usłudze bazodanowej MSSQL przechowujący konfigurację systemu (listę urządzeń, użytkowników, stref, grup harmonogramów,...);
  • Serwer NACS (NACSServer) działająca jako usługa systemowa, łącząca się z bazą danych oraz urządzeniami. Jeśli aktywny podejmuje decyzję dostępowe, aktualizuje konfiguracje urządzeń;
  • Klient NACS (NACSClient) program służący do konfiguracji systemu, łączący się z bazą danych, w której zapisuje zmiany wprowadzone przez uprzywilejowanego użytkownika. Opcjonalnie może łączyć się z serwerem w celu odbierania informacji o zdarzeniach w czasie rzeczywistym;
  • Podsieci urządzeń (NKP-2, UW-DNG, MW-D7, MW-R7) podłączonych do linii CAN2.0B połączonych z serwerem przy pomocy konwerterów Ethernet <-> CAN2.0B (COTER-EC).
  • Urządzenia identyfikujące użytkownika: czytające karty/klawiatury podpięte do kontrolera przejścia NKP-2 (np. UW-DAL). Kontroler przejścia zapewnia możliwość podpięcia do dwóch urządzeń czytających karty, przy pomocy interfejsów RS232, WIEGAND, 1-Wire.

Istnieje możliwość nieodpłatnego dostosowania systemu by wspierał urządzenia czytające karty wskazane przez klienta, nie tylko z oferty firmy Netronix. Dzięki temu istnieje możliwość aktualizacji systemu, przy zachowaniu niższych kosztów urządzeń kontrolnych (możliwość pozostawienia zainstalowanych czytników).

Konfiguracja systemu NACS oparta jest na definicji obiektów takich jak: urządzenie, użytkownik karta, strefa itd. które łączą się ze sobą tworząc pełna konfigurację systemu. Aktualny dostęp danego użytkownika do danej strefy jest zależny w sposób pośredni poprzez powiązanie ze sobą różnych obiektów. Umożliwia to nadzorcy systemu na elastyczne blokowanie lub zezwalanie na dostęp do danej strefy/stref.

 

Zapytaj o produkt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku pytań związanych z naszymi produktami.

Szukasz niestandardowej wersji tego produktu?

Poza ofertą uniwersalnych modułów oraz czytników RFID dostępnych stale w ofercie firma Netronix świadczy usługi projektowania urządzeń RFID na indywidualne zamówienie klienta. Dzięki temu istnieje możliwość ścisłego dopasowania zaprojektowanego urządzenia RFID do specyfiki aplikacji docelowej.

W razie wszelkich pytań odnośnie projektu urządzenia RFID prosimy o kontakt e-mail pod adresem netronix@netronix.pl.

Szukasz niestandardowych produktów RFID?

Poza ofertą uniwersalnych modułów oraz czytników RFID dostępnych stale w ofercie
firma Netronix świadczy usługi projektowania urządzeń RFID na indywidualne zamówienie.

Dzięki temu istnieje możliwość ścisłego dopasowania zaprojektowanego urządzenia RFID do specyfiki aplikacji docelowej.