CTU-005

CTU-005 jest urządzeniem działającym na zasadzie bezstykowego pobierania unikalnych danych identyfikacyjnych z transpondera Unique (RFID). Dane te są odpowiednio obrabiane i przekazywane dalej w postaci szeregowej do urządzenia nadrzędnego.

Dodatkowo do czytnika podłączyć można LED sygnalizacyjny powiadamiający o poprawnym odczytaniu transpondera oraz LED sygnalizujący obecność zasilania. Na płytce umieszczony jest buzzer wydający krótki dźwięk w momencie odczytania transpondera.

Specyfikacja techniczna:

  • Napięcie zasilające Vdd: 4.5-5.5V
  • Prąd zasilający: 5-55mA
  • Znamionowa częstotliwość RF pracy modułu: 125kHz
  • Modulacja danych odbieranych z transpondera: Manchester
  • Prędkość danych odbieranych z transpondera: RF/64 (1953b/s)
  • Wydolność prądowa wyjść: Rx Tx TransponderLed: 15mA
  • Odległość odczytu transponderów: 8-10cm
  • Maksymalna częstotliwość odczytów: 2 odczyty transpondera/sec.
  • Parametry transmisji danych do urządzenia nadrzędnego: 9600 b/s, 8 bitów danych, 1 bitstopu, bez bitu parzystości, na poziomach napięciowych zgodnych z TTL

Powyższy produkt jest wycofywany z produkcji. Do nowych projektów zalecamy użycie modułów z rodziny CTU-Dxx.

  • EOL


Ask for support

We are at your service for any questions related to our products.

Looking for customized version of this product?

Apart from the offer of universal RFID readers and modules available permanently in the offer Netronix provides RFID design services for individual customer requirements. This enables creation of RFID device to be tailored to the specific RFID application.

If you have any questions about design of RFID devices please contact us by e-mail at netronix@netronix.pl.

Cooperation with Netronix is always the right decision!

Without stopping, we change with the changing market.
We offer our clients not only ready-made products, but also individual solutions.